Φόρμα Σύνδεσης/Εγγραφής

 

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

Α. Αγωνίσματα

  • Βόλεϊ Αγοριών    -   Κωδ. 083
  • Βόλεϊ Κοριτσιών  -  Κωδ. 084

Β. Δικαίωμα  συμμετοχής

·         Δικαίωμα συμμετοχής από κάθε Γυμνάσιο έχουν 10 μαθητές-τριες.

·         Κάθε Γυμνάσιο έχει το δικαίωμα να συμμετέχει με μία ομάδα αγοριών και μία ομάδα κοριτσιών)

·         Μέγιστος αριθμός ομάδων που επιτρέπεται να συμμετέχουν

 -Κωδ. 083 Βόλεϊ Αγοριών   30 ομάδες

 - Κωδ. 084Βόλεϊ Κοριτσιών 30 ομάδες

 ·         Για να συμμετέχει κάποιος/α μαθητής/τρια στους αγώνες δεν χρειάζεται να έχει καμία απολύτως εμπειρία συμμετοχής στο Βόλεϊ.

 Γ. Στολές αθλητών – Εξοπλισμός

  • Αθλητική περιβολή.

Δ. Κανονισμοί

Ισχύουν οι κανονισμοί της Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης με δυνατότητα τροποποίησης του αριθμού των πόντων και των σετ ανάλογα με τη συμμετοχή.

Ε. Τρόπος διεξαγωγής

Βόλεϊ Αγοριών,  Βόλεϊ Κοριτσιών

Οι  ομάδες θα χωριστούν με κλήρωση σε ομίλους ανάλογα με τη συμμετοχή.