Φόρμα Σύνδεσης/Εγγραφής

ΣΤΙΒΟΣ

Α. Αγωνίσματα

 • Δρόμος 80 μ. Αγοριών                               Κωδ.   104.
 • Δρόμος 300 μ. Αγοριών                             Κωδ.   105.
 • Δρόμος 600 μ. Αγοριών                             Κωδ.   106.
 • Άλμα εις Μήκος Αγοριών                          Κωδ.   109.
 • Άλμα εις Ύψος Αγοριών                             Κωδ.   110.
 • Σφαιροβολία Αγοριών                               Κωδ.   112.
 • Σκυταλοδρομία 4 x 80 μ. Αγοριών           Κωδ.   114.

 

 • Δρόμος 80 μ. Κοριτσιών                            Κωδ.   115.
 • Δρόμος 300 μ. Κοριτσιών                          Κωδ.   116.
 • Δρόμος 600 μ. Κοριτσιών                          Κωδ.   117.
 • Άλμα εις Μήκος Κοριτσιών                       Κωδ.   120.
 • Άλμα εις Ύψος Κοριτσιών                          Κωδ.   121.
 • Σφαιροβολία Κοριτσιών                            Κωδ.   123.
 • Σκυταλοδρομία 4 x 80 μ. Κοριτσιών       Κωδ.   125.

Β. Δικαίωμα συμμετοχής

 • Δικαίωμα συμμετοχής από κάθε Γυμνάσιο έχουν δύο (2) μαθητές και δύο (2) μαθήτριες ανά αγώνισμα.
 • Στη σκυταλοδρομία μπορεί κάθε σχολείο να έχει μία ομάδα αγοριών και μία κοριτσιών.
 • Κάθε μαθητής ή μαθήτρια μπορεί να συμμετέχει σε δύο το πολύ αγωνίσματα και στον μαραθώνιο.
 • Μέγιστος αριθμός επιτρεπομένων συμμετοχών από όλα τα Γυμνάσια:

104. Δρόμος 80 μ. Αγοριών                                  = 60

105. Δρόμος 300 μ. Αγοριών                                = 36

106. Δρόμος 600 μ. Αγοριών                                = ελεύθερα

109. Άλμα εις Μήκος Αγοριών                             = 32

110. Άλμα εις Ύψος Αγοριών                                = 20

112. Σφαιροβολία Αγοριών                                  = 32

114. Σκυταλοδρομία 4 x 80 μ. Αγοριών             = 18 ομάδες

115. Δρόμος 80 μ. Κοριτσιών                               = 60

116. Δρόμος 300 μ. Κοριτσιών                            = 36

117. Δρόμος 600 μ. Κοριτσιών                              = ελεύθερα

120. Άλμα εις Μήκος Κοριτσιών                           = 32

121. Άλμα εις Ύψος Κοριτσιών                              = 20

123. Σφαιροβολία Κοριτσιών                                = 32

125. Σκυταλοδρομία 4 x 80 μ. Κοριτσιών            = 18 ομάδες

Γ. Στολές αθλητών – Εξοπλισμός

 • Σορτς – Μπλουζάκι
 • Απαγορεύονται τα παπούτσια στίβου με καρφιά (spikes)

Δ. Κανονισμοί

Δρόμοι

 • Στις εκκινήσεις ισχύει κανονικά ο καινούργιος κανονισμός. Ο πρώτος που θα κάνει άκυρη εκκίνηση την χρεώνεται και ο οποιοσδήποτε δεύτερος που ξανακάνει άκυρη εκκίνηση αποκλείεται.
 • Στις σκυταλοδρομίες υπάρχει κανονική ζώνη αλλαγής 20 μ.
 • Για τα αγωνίσματα των 80 μ., 300 μ. και τις σκυταλοδρομίες οι εκκινήσεις γίνονται υποχρεωτικά από βατήρα.
 • Στο μήκος όλοι οι αθλητές κάνουν από τρεις προσπάθειες στον προκριματικό γύρο. Στον τελικό, οι οκτώ που συμμετέχουν κάνουν από τρεις προσπάθειες.
 • Στο ύψος τα κορίτσια ξεκινούν από 1.00 μ. και τα αγόρια από 1.20 μ.

Ρίψεις

 • Στην σφαιροβολία όλοι οι αθλητές κάνουν από τρεις προσπάθειες στον προκριματικό γύρο. Στον τελικό, οι οκτώ που συμμετέχουν κάνουν από τρεις προσπάθειες.
 • Στην σφαιροβολία ο μαθητής μπορεί να ρίξει από οποιαδήποτε φάση (αρχική – μέση – τελική). Η σφαίρα στα κορίτσια είναι 3 κιλών και στα αγόρια 4 κιλών.

Ε. Τρόπος διεξαγωγής

110. Άλμα εις Ύψος Αγοριών,   ,   121. Άλμα εις Ύψος Κοριτσιών,

·         Συμμετέχουν οι μαθητές-τριες κατευθείαν στον τελικό.

106. Δρόμος 600 μ. Αγοριών,

117. Δρόμος 600μ.Κοριτσιών, 118.

·         Συμμετέχουν κατευθείαν στον τελικό.

104. Δρόμος 80 μ. Αγοριών,  115. Δρόμος 80 μ. Κοριτσιών

 • Οι εξήντα (60) μαθητές-τριες διαγωνίζονται, μετά από κλήρωση, σε δέκα (10) σειρές των έξι (6).
 • Στους ημιτελικούς προκρίνονται ο-η πρώτος-η κάθε σειράς και οι δύο (2) καλύτεροι χρόνοι.
 • Στον τελικό προκρίνονται οι τρεις (3) πρώτοι κάθε ημιτελικού.

105. Δρόμος 300 μ. Αγοριών,  116. Δρόμος 300 μ. Κοριτσιών 

 • Οι τριανταέξι(36) μαθητές-τριες διαγωνίζονται, μετά από κλήρωση, σε έξι(6) σειρές των έξι(6).
 • Στους ημιτελικούς προκρίνονται οι δύο(2) πρώτοι-ες κάθε σειράς.
 • Στον τελικό προκρίνονται οι τρεις(3) πρώτοι κάθε ημιτελικού

109. Άλμα εις Μήκος Αγοριών,  112. Σφαιροβολία Αγοριών,

120. Άλμα εις Μήκος Κοριτσιών,  123. Σφαιροβολία Κοριτσιών,

 • Οι τριαντα δύο (32) μαθητές-τριες κάνουν, μετά από κλήρωση, τρεις (3) προσπάθειες ο-η καθένας-μία.
 • Στον τελικό προκρίνονται οι οκτώ (8) πρώτοι, που κάνουν από τρεις προσπάθειες.

114. Σκυταλοδρομία 4 x 80 μ. Αγοριών,  125. Σκυταλοδρομία 4 x 80 μ. Κοριτσιών

 • Οι δεκαοκτώ(18) ομάδες διαγωνίζονται, μετά από κλήρωση, σε τρεις(3) σειρές των έξι (6).
 • Στον τελικό προκρίνονται οι δύο (2) πρώτες ομάδες κάθε σειράς.