Φόρμα Σύνδεσης/Εγγραφής

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ

Εννιαία κατάταξη αγόρια κορίτσια

Α. Αγωνίσματα

  • Σκοποβολή Αγοριών- Κοριτσιών Ατομικό      Κωδ. 017.

Β. Δικαίωμα συμμετοχής

  • Δικαίωμα συμμετοχής από κάθε Γυμνάσιο έχουν 4 μαθητές μαθήτριες.
  • Μέγιστος αριθμός επιτρεπομένων συμμετοχών από όλα τα Γυμνάσια

    017. Σκοποβολή Αγοριών Κοριτσιών Ατομικό  82 μαθητές μαθήτριες ανά ημέρα

  • Για να συμμετέχει κάποιος/α μαθητής/τρια στους αγώνες δεν χρειάζεται να έχει καμία απολύτως εμπειρία συμμετοχής στην Σκοποβολή.

Γ. Στολές αθλητών – Εξοπλισμός

·         Αθλητική περιβολή

Δ. Κανονισμοί   -Τρόπος διεξαγωγής

·         Η απόσταση από τους στόχους είναι 10 μέτρα.

·         Το όπλο με το οποίο ρίχνουν οι αθλητές είναι αεροβόλο τουφέκι.

·    Οι αθλητές ρίχνουν από όρθια θέση και η κάνη του όπλου υποβαστάζεται σε ειδική θέση.

·         Οι στόχοι είναι χάρτινοι με διάμετρο 8 εκατοστών.

·         Κάθε στόχος έχει 10 περιοχές ομόκεντρων κύκλων με βαθμολογία από το 1 ως το 10, έτσι ώστε από τη θέση της βολής πάνω στον κύκλο να προκύπτει και η αξία της βαθμολογίας της.

·      Σε περίπτωση που η βολή πετύχει ανάμεσα σε δύο κύκλους ως αποτέλεσμα μετράει ο κύκλος με την μεγαλύτερη βαθμολογία.

·         Όλοι οι αθλητές ρίχνουν από 10 κανονικές βολές, ενώ θα υπάρξουν στην αρχή και 5 δοκιμαστικές βολές.

·         Σε περίπτωση ισοβαθμίας μετράνε οι καλύτερες βολές των αθλητών (π.χ. κερδίζει αυτός που έχει πετύχει δύο δεκάρια σε σχέση με αυτόν που πέτυχε ένα δεκάρι).                                       

·         Νικητές ανακυρήσονται τρεις μαθητές/τριες που συγκέντρωσαν το υψηλότερο σύνολο βαθμολογίας ανεξάρτητα από την μέρα συμμετοχής.