Φόρμα Σύνδεσης/Εγγραφής

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΟΡΕΙΝΗ

Α. Αγωνίσματα

  • Ορεινή Ποδηλασία Αγοριών      Κωδ. 042.
  • Ορεινή Ποδηλασία Κοριτσιών   Κωδ. 043.

Β. Δικαίωμα συμμετοχής

  • Δικαίωμα συμμετοχής από κάθε Γυμνάσιο έχουν μέχρι 2 μαθητές και 2 μαθήτριες ανά αγώνισμα.
  • Μέγιστος αριθμός επιτρεπομένων συμμετοχών από όλα τα Γυμνάσια ανά αγώνισμα

                          Κωδ. 042. Ορεινή Ποδηλασία Αγοριών     = 64

                          Κωδ. 043. Ορεινή Ποδηλασία Κοριτσιών  = 48

  • Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος μέρος στο αγώνισμα είναι να γνωρίζει καλά ποδήλατο. Να έχει δηλαδή ισορροπία και καλό έλεγχο.

Γ. Στολές αθλητών-εξοπλισμός

·         Μπλούζα, ποδήλατα και Κράνος

·         Καπέλο – Αντηλιακό

Δ. Κανονισμοί

·    Τα αγωνίσματα και των Αγοριών και των Κοριτσιών θα διεξαχθούν σε προκαθορισμένο στίβο των 200 μέτρων με φυσικά εμπόδια μικρής δυσκολίας.

-       Οι μαθητές θα πρέπει να τερματίσουν στον καλύτερο δυνατό χρόνο.

Ε. Τρόπος διεξαγωγής

042. Ορεινή Ποδηλασία Αγοριών

·         Οι εξήντα τέσσερεις (64) μαθητές διαγωνίζονται, μετά από κλήρωση, σε δεκα έξι(16) σειρές των τεσσάρων(4).

-       Ο πρώτος κάθε σειράς προκρίνεται στις 4 ημιτελικές σειρές.

-       Ο πρώτος κάθε ημιτελικής σειράς προκρίνεται στον τελικό.

043. Ορεινή Ποδηλασία Κοριτσιών

·   Οι σαράντα οκτώ (48) μαθήτριες διαγωνίζονται, μετά από κλήρωση, σε δώδεκα(12) σειρές των τεσσάρων(4).

·         Η πρώτη κάθε σειράς προκρίνεται στις 4 ημιτελικές σειρές.

-      Η πρώτη κάθε ημιτελικής σειράς προκρίνεται στον τελικό.