Φόρμα Σύνδεσης/Εγγραφής

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΔΡΟΜΟΥ

Α. Αγωνίσματα

  • Ποδηλασία Δρόμου Αγοριών     Κωδ. 044.
  • Ποδηλασία Δρόμου Κοριτσιών  Κωδ. 045.

Β. Δικαίωμα συμμετοχής

  • Δικαίωμα συμμετοχής από κάθε Γυμνάσιο έχουν μέχρι 2 μαθητές και 2 μαθήτριες ανά αγώνισμα.
  • Μέγιστος αριθμός επιτρεπομένων συμμετοχών από όλα τα Γυμνάσια ανά αγώνισμα

                          Κωδ. 044.Ποδηλασία Δρόμου Αγοριών     = 60

                          Κωδ. 045.Ποδηλασία Δρόμου Κοριτσιών  = 40

  • Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος μέρος στο αγώνισμα είναι να γνωρίζει καλά ποδήλατο. Να έχει δηλαδή ισορροπία και καλό έλεγχο.

Γ. Στολές αθλητών-εξοπλισμός

·         Μπλούζα, ποδήλατα και Κράνη

Δ. Κανονισμοί

·         Τα αγωνίσματα και των Αγοριών και των Κοριτσιών θα διεξαχθούν σε προκαθορισμένο στίβο .

·         Οι μαθητές θα πρέπει να κάνουν τον καλύτερο δυνατό χρόνο.

Ε. Τρόπος διεξαγωγής

044.Ποδηλασία Δρόμου Αγοριών 

·      Οι εξήντα (60) μαθητές διαγωνίζονται, μετά από κλήρωση, σε 12 σειρές των 5.

·         Ο πρώτος κάθε σειράς και οι οκτώ(8) καλύτεροι χρόνοι προκρίνονται στις 4 ημιτελικές σειρές.

·      Ο πρώτος κάθε ημιτελικής σειράς και ο μαθητής με τον καλύτερο χρόνο από τους υπόλοιπους προκρίνονται στον τελικό.

 045.Ποδηλασία Δρόμου Κοριτσιών   

·        Οι σαράντα(40) μαθήτριες διαγωνίζονται, μετά από κλήρωση, σε 8 σειρές των 5.

·         Η πρώτη κάθε σειράς και οι επτά(7) καλύτεροι χρόνοι προκρίνονται στις 3 ημιτελικές σειρές.

·        Η πρώτη κάθε ημιτελικής σειράς και οι μαθήτριες με τους δύο(2) καλύτερους χρόνους από τις υπόλοιπες προκρίνονται στον τελικό.

·         Όλοι-ες οι μαθητές-τριες οφείλουν να συγκεντρωθούν στις 09:30π.μ. στον χωρο διεξαγωγής του αγωνίσματος για να πληροφορηθούν τις σειρές τους.