Φόρμα Σύνδεσης/Εγγραφής

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ BΜX

Α. Αγωνίσματα

  • Ποδηλασία BMX Αγοριών     -  Κωδ.  086
  • Ποδηλασία BMX Κοριτσιών   - Κωδ.  087

Β. Δικαίωμα συμμετοχής

  • Δικαίωμα συμμετοχής από κάθε Γυμνάσιο έχουν μέχρι 2 μαθητές και 2 μαθήτριες ανά αγώνισμα.
  • Μέγιστος αριθμός επιτρεπομένων συμμετοχών από όλα τα Γυμνάσια ανά αγώνισμα

                          Ποδηλασία BMX Αγοριών     = 30

                          Ποδηλασία BMX Κοριτσιών  = 20

  • Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος μέρος στο αγώνισμα είναι να γνωρίζει καλά ποδήλατο. Να έχει δηλαδή ισορροπία και καλό έλεγχο.

Γ. Στολές αθλητών-εξοπλισμός

·         Αθλητική περιβολή, ποδήλατο και Κράνος

·         Καπέλο – Αντηλιακό

Δ. Κανονισμοί -Τρόπος διεξαγωγής

  • Ο τρόπος διεξαγωγής του αθλήματος θα εξαρτηθεί από τον τελικό αριθμό των συμμετεχόντων.